การทำ IS ใครว่าเป็นเรื่องง่าย  ที่จริงแล้วต้องอาศัยความพยายามอย่างมากของผู้จัดทำ  ตอนแรกดิฉันคิดว่า คงจะเหมือนการทำวิจัยทั่ว ๆ ไป  แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่  เพราะว่าเราต้องผลิตสื่อและสื่อนั้นต้องมีประสิทธิภาพโดยผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ  กว่าจะผ่านการรับรองได้นั้น  รุ่นพี่บอกว่า ปรับแล้วปรับอีก  เพื่อที่จะนำสื่อนั้นไปทดลองใช้กับนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด  จนดิฉันและสมาชิกเริ่มท้อ......  แต่โชคดีที่มีอาจารย์หลาย ๆ ท่านคอยให้คำแนะนำ  ตลอดจนเพื่อน ๆ ชาวเทคโนคอยให้กำลังใจ  เราเป็นกำลังใจให้กัน  อดหลับอดนอนด้วยกัน  และคิดว่าเราเทคโนทุกคนจะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกัน  พวกเราจะคอยวันสำเร็จของพวกเราค่ะ............