คำไหน....ตรงข้าม..กัน

      ผมไปงานศพที่วัดแห่งหนึ่ง คืนนั้นมีพระมาสวดพระอภิธรรม ๔ รูป ผมมองไปที่ตาลปัตร ที่พระท่านถือขณะสวดมีข้อความเขียนไว้น่าสนใจมาก

     ไม่ใช่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือ ชาตะ ชรา พยาธิ มตะ หรือ ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น แต่กลับมี คำว่า เตาะแตะ เต่งตึง โตงเตง ต้องตาย ผมอ่านแล้วก็นึกขำ แต่ก็อดหวาดๆผวาไม่ได้เพราะคำชุดหลังนี่ มันเป็นภาษาธรรมะ ที่ดุ เด็ด เผ็ด มัน เสียเหลือเกิน

     เอาละเราอย่าไปคิดอะไรมาก ถือเป็นวิธีสอนให้ปลง ได้อย่างเห็นภาพพจน์ คราวนี้ผมในฐานะครูภาษาไทย ก็เลยคิดอะไรต่อไปว่า คำบางคำแสดงความหมายตรงข้ามกัน คือ เกิด กับตาย หรือ ชาตะ กับมตะ แล้ว เตาะแตะ นี่มันตรงข้ามกับอะไรหนอ เพราะเตาะแตะไม่ใช่เพิ่งเกิด แต่เกิดมานานแล้ว ก็เลยไปค้นหาในหนังสือคำตรงข้าม ที่อ.ชุลีพร สุสุวรรณ ท่านรวบรวมไว้ ท่านบอกว่า

เตาะแตะ    ตรงข้ามกับ  เดินเร็ว หรือ วิ่ง ก็ได้

เต่งตึง        ตรงข้ามกับ  หย่อนยาน หรือ โตงเตง ก็น่าจะได้เพราะ พจนานุกรมบอกว่า โตงเตง เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง อาการแห่งสิ่งของที่ห้อยแล้วหย่อนยานแกว่งไปมาได้

      ในโอกาสนี้ผมจะขอนำเสนอคำตรงข้ามที่น่าสนใจมาเพิ่มเติมครับ ท่านผู้อ่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรก็พิจารณาดูเถิด

๑. บริโภค        ตรงข้ามกับ   อุปโภค

๒. เชิดชู          ตรงข้ามกับ   ดูถูก

๓. กะเทย         ตรงข้ามกับ   ชายจริง หญิงแท้

๔.กะทัดรัด       ตรงข้ามกับ   ไม่สมส่วน

๕. เกลี้ยกล่อม  ตรงข้ามกับ  ยุยง

๖. พันธมิตร      ตรงข้ามกับ     ข้าศึก(ไม่ใช่ นปช.หรือ นปก.)

๗. แขม่ว           ตรงข้ามกับ     เบ่ง

๘. เงินฝืด          ตรงข้ามกับ     เงินเฟ้อ

๙. แซ่ซ้อง        ตรงข้ามกับ     ประณาม

๑๐. ดึง              ตรงข้ามกับ     ดัน

๑๑. ตงฉิน         ตรงข้ามกับ     กังฉิน

๑๒. ปรบมือ       ตรงข้ามกับ     โห่ฮา

(มือตบ   จะตรงข้าม กับเท้าตบ หรือเปล่าหนอ)

๑๓. ผมหยักศก   ตรงข้ามกับ   ผมเหยียดตรง

๑๔. นูน                ตรงข้ามกับ   แฟบ

๑๕. บึกบึน           ตรงข้ามกับ   บอบบาง

๑๖. ประเทศราช  ตรงข้ามกับ  ประเทศเอกราช

๑๗. ประชาธิปไตย ตรงข้ามกับ อัตตาธิปไตย(ไม่มีอมาตยาธิปไตย)

๑๘. เพียงพอ          ตรงข้ามกับ  ขัดสน

๑๙. มะพร้าวห้าว    ตรงข้ามกับ  มะพร้าวอ่อน

๒๐.  ห้างสรรพสินค้า ตรงข้ามกับ ร้านชำ

        ยกมาเป็นตัวอย่างเท่านี้นะครับ อ่านกันเล่นๆหลายคำท่านคงทราบแล้วแต่บางคำท่านก็นึกเถียงอยู่ในใจ...ก็ค้นคว้าศึกษากันไปก็แล้วกันนะครับ