พิมล มองจันทร์

อาจารย์
หลักสูตรวิชาภาษาไทย
Usernamemikau101
สมาชิกเลขที่63511
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

* มีภรรยาชื่อพรพิมล มารดาชื่อ แสงจันทร์ จึงตั้งนามแฝงว่า พิมล มองจันทร์

e-mail : [email protected]

ช่วงชีวิตบินผ่านทั้งการเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูอัตราจ้าง อาจารย์อัตราจ้าง ข้าราชการ ราษฎร และเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน


การศึกษาในระบบ

ค.บ. ภาษาไทย

ศศ.ม.ภาษาไทย

ศศ.ด.ภาษาไทย

การศึกษานอกระบบ

อีสานศึกษา

(ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม ไสยศาสตร์)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

1. ภาษาไทย

2. ภาษาถิ่นอีสาน

3. วรรณกรรมอีสาน

4. คติชนวิทยา : อีสานศึกษา


ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000