ขอแสดงความยินดี...km_lampang

รางวัล "สุดคนึง"ประจำเดือนมีนาคม 2549
ขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งกับ km-lampang ที่ได้รับรางวัลสุดคนึงประจำเดือนมีนาคม 2549เจ้าของบล็อกคือ อาจารย์วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง (http://Km-lampang.gotoknow.org) อย่าลืมเข้ามาติดตามอ่านบันทึกนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)