ชื่นชมศูนย์วิจัย : RCSD (5) การจัดการงานวิจัย

สร้างความรู้จากการศึกษาความสำเร็จ ไม่ใช้จากการศึกษาปัญหา

ชื่นชมศูนย์วิจัย : RCSD (5) การจัดการงานวิจัย

  • สิ่งที่ขาดที่สุดในศูนย์วิจัยโดยทั่วไป คือกระบวนการตั้งโจทย์วิจัยร่วมกัน
  • ในการประชุม BoT (Board of Trustee) ของ RCSD ทุกครั้ง จะมีการปรึกษาหารือเรื่องทิศทางและลำดับสำคัญของประเด็นวิจัย อยู่แล้ว
  • ผมคิดว่ากลไกเช่นนั้นยังไม่พอ   น่าจะสร้างกลไกที่เป็นเชิงรุกมากกว่านั้น    ให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมมากกว่านั้น    และมุ่งหวังสร้างนวัตกรรมใน Research in Social Science มากกว่านั้น
  • ผมคิดว่าหลังจากได้รับคำแนะนำจากการประชุม BoT แล้ว    น่าจะจัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษาปริญญาเอกหรือ candidates ที่จะเข้ามาใหม่ และผู้บริหารสถาบันวิจัยในเครือข่าย   เพื่อร่วมกันคิดโจทย์วิจัย   คิดระเบียบวิธีใหม่ๆ ที่จะใช้   เตรียมจัดประชุม workshop เพื่อฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัย
  • การประชุมนี้อาจจัดเป็น satellite meeting ติดกับ Regional Conference ในวันรุ่งขึ้นก็ได้   ประเด็นสำคัญคือการให้ความสำคัญต่อโจทย์วิจัยใหม่ๆ และวิธีการตอบโจทย์วิธีการใหม่ๆ  
  • ใน Regional Conference อาจพิจารณาให้มี 1 session ว่าด้วย social research methodology ใหม่ๆ ที่น่าจะเหมาะสมต่อประเด็นวิจัยใน Greater Mekong Region   อาจ  เป็นผลงานวิจัยที่แสดงวิธีวิทยาแนวใหม่ เชิญมานำเสนอเป็น Special Presentation   หรือ  เชิญมาบรรยายเรื่องเทคนิควิธีวิทยาแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ที่เราสนใจร่วมกัน
  • ผมมีข้อเสนอในรายละเอียดเรื่อง Research Methodology แนวการสร้างความรู้โดย KM  โดยเอา success stories มาสกัดความรู้    ใช้ Knowledge Sharing Sessions ด้วย storytelling และจดบันทึกความรู้/วิธีการที่ใช้    รวมทั้งบันทึกเรื่องเล่าไว้ด้วย    เป็น research innovation ตรงที่ไม่เริ่มจากปัญหา แต่เริ่มจากความสำเร็จ   สร้างความรู้จากการศึกษาความสำเร็จ ไม่ใช้จากการศึกษาปัญหา
  • ข้อเสนอนี้จะได้ผลดีหรือไม่ผมไม่ทราบ    อาจไม่ได้ความเลยก็ได้

วิจารณ์ พานิช
๑๕ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#การวิจัย#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเลขบันทึก: 24269, เขียน: 18 Apr 2006 @ 05:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)