KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 46. เทคนิค

KM ต้องไม่เริ่มต้นที่เทคนิค ต้องเริ่มต้นที่จินตนาการหรือคุณค่า เริ่มจากความปรารถนาจะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ที่มีคุณค่าร่วมกัน

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ  : 46. เทคนิค

 • ความคิดพื้นฐานที่นำไปสู่การทำ KM ต้องไม่ใช่ความคิดที่เน้นเทคนิค   เช่นการจัดให้มีเครื่องมือด้าน ICT   หรือการมี CoP    
 • KM ต้องเริ่มต้นที่จินตนาการหรือคุณค่า    เริ่มจากความปรารถนาจะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ที่มีคุณค่าร่วมกัน
 • แล้วจึงใช้ KM เป็นเครื่องมือบรรลุคุณค่านั้น
 • ต้องไม่เริ่มต้นที่เทคนิค   แต่ก็ต้องมีเทคนิคที่เหมาะสมในการทำ KM    เลือกเทคนิคที่เหมาะสมกับองค์กร หรือกลุ่ม “คุณกิจ”
 • ให้เน้นการเอาผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวตั้ง    เลือกเครื่องมือ KM ที่เหมาะต่อคน (ผู้ปฏิบัติงาน)   
 • อย่าเริ่มต้นที่เทคนิค KM ที่หรูหราฟุ่มเฟือย หรือราคาแพง    ให้เริ่มจากเทคนิคที่ง่ายๆ ใช้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายน้อย   
 • จงเริ่มต้นด้วยการฝึกเทคนิคการเล่าเรื่อง   การฟังอย่างลึก   การสร้างบรรยากาศเชิงบวก เชิงชี่นชมยินดี    สุนทรียสนทนา    การจดบันทึก    ซึ่งเป็นเทคนิคที่แทบจะไม่ต้องใช้เครื่องมือเลย  
 • KM และเทคนิค KM/เครื่องมือ KM ไม่ใช่เป้าหมาย    เป้าหมายที่แท้จริงคือการพัฒนางาน  พัฒนาคน และพัฒนาองค์กร   สู่องค์กรเรียนรู้
 • จงเลือกใช้เทคนิคที่ทำให้คนมีความสุขในการทำ KM
  วิจารณ์ พานิช
  ๑๗ มีค. ๔๙
  ปรับปรุง ๗ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand



ความเห็น (2)

 • การทำ KM ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2550 กำลังก่อตั้ง CoP กัน
 • หลังจากที่พวกเราได้เริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆ ก่อน โดยฝึกให้คนที่มีประสบการณ์มาเล่าเรื่อง ฝึกฟังกันโดยไม่โต้แย้ง การจดบันทึก เป็นต้น
 • โดยฝ่ายการพยาบาลได้ตั้ง CoP ที่เนียนในเนื้องาน เช่น Cop เคมีบำบัด, เบาหวาน,การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น
จ๊ะเอ๋
IP: xxx.157.181.14
เขียนเมื่อ 

สสจ.ยโสธร สนใจอยากเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในการทำ KM