ข้อความนี้ได้รับจากอีเมลล์ของกัลยาณิมิตรของผมท่านหนึ่งครับ

หลักการจัดลำดับสำคัญก่อน-หลังของนายซิกมันด์ ฟรอยด์
นักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียง (ไม่รู้ของจริงหรือป่าว) 
เค้าบอกว่าให้คุณให้ลองสมมุติว่าเหตุการณ์เหล่านี้
เกิดขึ้นในบ้านคุณพร้อมๆกัน คุณจะเลือกรับมือกับเหตุการณ์ใดก่อน 

1. มีคนโทรมา โทรศัพท์ดัง
2. เด็กทารกร้องไห้จ้า
3. มีคนมาหาเคาะประตูเรียกอยู่หน้าบ้าน
4. ฝนทำท่าจะตก และคุณยังไม่ได้เก็บผ้าที่ตากไว้เลย
5. คุณลืมเปิดก๊อกน้ำในครัวทิ้งไว้ และมันเริ่มไหลนองพื้นแล้ว

ลองจดลำดับเหตุการณ์ที่คุณทำใส่กระดาษ แล้วมาดูเฉลยนะครับ ขำขำ หนุกๆ

 ห้าม!! อ่านเฉลยก่อนนะ ทำข้างบนให้เสร็จก่อน
คำเฉลยอยู่ด้านล่าง

> > >
1. โทรศัพท์ แทน การงาน
2. เด็กทารก แทน ครอบครัว
3. คนที่ประตู แทน เพื่อน
4. เสื้อผ้าที่ตาก แทน เงิน
5. ก๊อกน้ำ แทน เซ็กส์ เซ็กส์ เซ็กส์
<<<<