ความเห็น 153396

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 46. เทคนิค

เขียนเมื่อ 
  • การทำ KM ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปี 2550 กำลังก่อตั้ง CoP กัน
  • หลังจากที่พวกเราได้เริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆ ก่อน โดยฝึกให้คนที่มีประสบการณ์มาเล่าเรื่อง ฝึกฟังกันโดยไม่โต้แย้ง การจดบันทึก เป็นต้น
  • โดยฝ่ายการพยาบาลได้ตั้ง CoP ที่เนียนในเนื้องาน เช่น Cop เคมีบำบัด, เบาหวาน,การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น