การเลี้ยงไส้เดือนของเกษตรกรอำเภอเมืองกำแพงเพชร

 

 

                ได้รับแจ้งจากคุณเชิงชาย   เรือนจำปา   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบล

นาบ่อคำ   อำเภอเมืองกำแพงเพชร  ว่ามีเกษตรกรเลี้ยงไส้เดือนเพื่อย่อยสลายมูลวัว ผลิตน้ำไส้เดือนเพื่อนำมาฉีดพ่นพืชกินใบ    กล้วยไม้   ไม้กระถาง เพื่อเร่งการเจริญเติบโต    จึงได้ประสานงานผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น   ทิพย์เคเบิ้ลทีวี   ออกไปเยี่ยม

 

               วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2552   ได้เดินทางไปที่จุดหมายโดยได้นัดหมายกับคุณเชิงชายและคุณวาด  วานิช  เกษตรอำเภอเมืองไว้ที่ทางแยกของตำบลนาบ่อคำเดินทางประมาณ 30 กม.ก็ถึงที่นัดหมาย   คุณเชิงชายและคุณวาดได้พาไปพบคุณสุรชัย  ริ้วตระกูลไพบูลย์   ณบ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 8 บ้านท่าระแนะ  ตำบลบ่อคำซึ่งเป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไส้เดือน

               คุณสุรชัย  เล่าให้ฟังว่าที่บ้านเลี้ยงวัวจำนวน 60  ตัวในแต่ละครั้งก็ให้คนเก็บขี้วัวจำหน่ายได้ไม่มากเพราะกระสอบปุ๋ยละ10-15 บาทกว่าจะเก็บใส่กระสอบขายต้องตากให้แห้ง และได้ไปเยี่ยมหลานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นเขาเลี้ยงไส้เดือนในการย่อยเศษอาหารจึงได้สั่งซื้อไส้เดือนมาเลี้ยงย่อยสลายขี้วัวเพราะปกติขี้วัวต้องใช้เวลานานในการย่อยสลายไส้เดือนที่นำมาเลี้ยงเป้นสายพันธ์จากออสเตรเลีย   เขาเรียกกันว่าไส้เดือนสีน้ำเงินและไส้เดือนขี้ตาแร่  ไม่ใช้ไส้เดือนดินบ้านเราที่มีอยู่ในดิน  ใส้เดือนสายพันธ์จากออสเตอรเลียจะเป็นสายพันธ์ที่ย่อยสลาย

   

                โดยนำขี้วัวมารวมกันไว้ในร่มแล้วรดน้ำแล้วนำไส้เดือนมาปล่อยในอัตรา 9 % ของขี้วัวเลี้ยงไว้ประมาณ 1 เดือนขี้วัวก็จะย่อยสลาย  ก็มีการเก็บขี้ไส้เดือนไว้เป็นหัวเชื้อในการผลิตน้ำหมักและนำขี้วัวที่ย่อยสลายใส่เข่งแล้วตักน้ำราด ให้น้ำไหลลงตามร่องแล้วนำไปกรองใช้ฉีดพ่นผักกินใบหรือไม้กระถาง ในอัตรา 1 : 3   ส่วนขี้วัวที่ย่อยสลายนำมาเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ต้นพืช  ผักได้ทันที  ส่วนขี้ไส้เดือนนำมาเป็นหัวเชื้อผลิตน้ำไส้เดือนไว้ฉีดพ่นได้อีก   ส่วนตัวไส้เดือนก็นำไปย่อยสลายขี้วัวต่อ

 

                คุณสุรชัยเล่าให้ฟังว่าจากกานนำไปฉีดพ่นกล้วยไม้และผักกินใบเจริญเติบโตได้ดีมากโยไม่ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมีตัวอื่นร่วมเลย  ดูได้จากต้นพืชจากภาพ    นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร     สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสุรชัย  ริ้วตระกูลไพบูลย์  โทรศัพท์  087-2053175