ในที่สุด ผมก็ไปเปิดคอลัมน์ Origami : พับกระดาษแสนสนุก

ในนิตยสาร UpDATE

เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ 2552 นี้เป็นตอนแรก!

 

ดู คอลัมน์นี้ในเว็บของ UpDATE

 

 

 

เพื่อให้รับกับเดือนนี้ ขอเสนอ...แอ่น..แอน..แอ๊น...

โมเดลหัวใจติดปีก

(สีชมพูหวานแหวว :-P)

origami-winged-heart-257.jpg?1352661793" border="0" width="500" height="318" />

 

ดาวนโหลด

วิธีพับหัวใจติดปีก (pdf)

ไปเล่นได้เลย

 

 

พับได้แล้ว ส่งภาพมาให้เพื่อนๆ ดูมั่นเน้อ!