เป็นการบวกเลขโดยใช้ทักษะการนับครบสิบ  การบวกเลขวิธีนี้ต้องใช้สายตาที่รวดเร็วค้นหาเลขคู่ที่รวมกันได้ผลลัพธ์เท่ากับสิบแล้วเก็บรวมไว้นำมารวมกันจนครบทุกจำนวน ดังตัวอย่างผลงานนักเรียน