ไสว

ไสว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
Usernamesawai_monsicha
สมาชิกเลขที่59572
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา   โรงเรียนวัดทองหลาง จังหวัดนครนายก ป.1-ป.7

                         โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ม.ศ.1-3

                          วิทยาลัยครูจันทรเกษม ปริญญาตรี

                          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ปริญญาโท

ประวัติการทำงาน   2525-2528 โรงเรียนบ้านคลองบุหรีสปจ ปราจีนบุรี

                          2528-2528 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอสปจ.ปราจีนบุรี 

                          2528-2535 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สปจ.นครนายก

                          2535-2538 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุงสปจ.นครนายก

                          2538-2538 โรงเรียนวัดโสภณารามสปจ.ปทุมธานี

                          2538-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดแสงสรรค์สพท.ปทุมธานี เขต 2 

ปัจจุบันทำหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริกหารวิชาการ