GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสร้างเวทีการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

จาก หนังสือการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

สนามการเรียนรู้ของชาวบ้านเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ

ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา

เราไม่สามารถพัฒนาคนที่ไม่สนใจการเรียนรู้ได้
ดังนั้น การสร้างเวทีการเรียนรู้

จึงเป็นสารบัญหน้าที่หนึ่งของการพัฒนาแห่งยุคสมัย

 

เริ่มจากความสนใจ เริ่มจากใจ มีใจรักที่จะทำ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การปฏิบัติที่ดีก็จะตามมา กระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้นที่การปฏิบัติ "ไม่ทำ ไม่รู้" KM ดีดีนี่เองคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 23658
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)