Meter เพื่อ?

 JJ ได้ ลปรร กับคนคอเดียว เรื่องการ มาตรวัด เพื่อการพัฒนาคนรุ่นใหม่ๆ เพื่อ "สร้างแรงดึงดูด หรือ จูงใจ" ให้เข้ามาร่วมในการ "B2B" หรือ  Blog to Blog เพื่อให้ "เกิด องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อ การพัฒนา ตน คน งาน และ องค์กร"

 ประสบการณ์อย่างหนึ่งของการ

 "รวมพลังคนเขียนที่เข้าอบรมการเขียน Blog ชาวมอดินแดง"

 หลายท่าน

 "ไม่ค่อยแน่ใจ หรือ ยังเกรงๆ รุ่นครู บา อาจารย์ หรือ ท่านที่ ติดอับดับสูงๆ" ทำให้ไม่กล้าเขียนลง Blog

JJ