สมบัติ แก้วทิพย์ ครูภูไพร

"สมบัติครูคนภูไพร เป็ืนนามที่เรามักเรียก นายสมบัติ แก้วทิพย์ ...."
                    สมบัติครูคนภูไพร   เป็ืนนามที่เรามักเรียก นายสมบัติ แก้วทิพย์ เป็นบุตรชาย ๑ ใน ๓ ของคุณแม่ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ที่เราได้ไปรู้จักเมื่อราวปลายปี ๒๕๔๘  เพราะตั้งใจไปร่วมแสดงความยินดี กับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภท บุคคล  เขาและครอบครัวเป็นชาวบ้านดอนตัน อ.ท่าวังผา จ.น่าน เคยไปเป็นครูสอนศิษย์บนดอยเป็นเวลานาน ที่ รร.บ้านสันเจริญ เคยร่วมกับพี่น้องทั้ง ๓ แสดงผลงานมีชื่อระดับชาติโดยสร้างวงดนตรี ชื่อ ดอนผีบิน สร้างสื่อสอนงานศิลป์แก่ศิษย์ และช่วยเหลือวาดภาพธรรมชาติไปติดตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ปลุกจิตสำนักให้ร่วมรักธรรมชาติ หลายปีก่อนลาออกจากราชการ แต่ยังคงได้รับประสานจากสถานศึกษา ชุมชนต่าง ๆ เชิญไปสอนศิษย์ตามโรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ อีก หากเราได้ฟัง เพลงครูหลังเขา หรือเพลงที่เกี่ยวข้องกับ ครูที่เสียสละ ตั้งใจทำงานเพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว หรือหากเดินทางไปน่าน เยี่ยมเยือนสนทนาแลกเปลี่ยนกัน จะทำให้รู้จัก เข้าใจชีวิต นายสมบัติ แก้วทิพย์ ครูคนภูไพร ยิ่งขึ้น.  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนป่าน่านความเห็น (0)