พออ่านบันทึกของคุณสุภัทร เรื่อง"หลับ-ตื่นเป็นเวลา..กับการตั้งโปรแกรมจิตชีวภาพ" ในบล็อกความสุขสมบูรณ์: Wellness แล้ว อยากจะเขียนบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่นๆด้วยค่ะ เพราะตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่นอนเพียง 3-4 ชั่วโมงก็พอเพียงแล้ว แต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองมีโปรแกรมจิตชีวภาพแบบที่คุณสุภัทรพูดถึง เพราะไม่ได้ตื่นตรงเวลาทุกวัน แต่จะเป็นนอนใช้เวลาประมาณเท่าๆกันทุกวันมากกว่า

ปกติจะรู้สึกเสียดายเวลาในการนอน เพราะคิดดูแล้วใน 1 วันที่มี 24 ชั่วโมงนั้น เราใช้ไปในการนอนถึง 1 ใน 3 จึงจะไม่นอนจนกว่าจะง่วงจริงๆ โดยรู้สึกได้จากการที่อ่านอะไรอยู่ที่เดียวสักพักแล้วไม่รู้ความ(จะอ่านอะไรก่อนนอนเสมอ เมื่อทำอย่างอื่นไม่ได้แล้ว) พบล้มตัวลงนอนปั๊บก็จะหลับสนิททันที แล้วก็จะตื่นได้ในอีก 3-4 ชั่วโมงถัดไป ในกรณีที่ไม่ได้ออกกำลังกายจนเหนื่อยมากมาก่อน หรือไม่สบาย จำไม่ได้ว่าทำแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ และไม่เคยคิดหาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

พออ่านบันทึกของคุณสุภัทรซึ่งทิ้งท้ายไว้ว่า "เอามาใช้กับชีวิตเราบ้างก็ดีไม่น้อย..." แล้วทำให้อยากทราบเหมือนกันว่ามีคนที่โชคดีเหมือนตัวเองมากไหม และเรามีอะไรที่เหมือนกันจึงทำให้สามารถใช้เวลานอนอิ่มๆแค่ 3-4 ชั่วโมงก็เพียงพอ เผื่อจะได้วิเคราะห์แล้วเผิ่อแผ่วิธีการให้คนอื่นๆที่อยากมีเวลามากขึ้นบ้าง จึงลงมือเขียนบันทึกนี้