อ่านแล้ว คิดแล้ว บางอันแปลยากจังค่ะ แต่จะพยายาม คนอ่านช่วย ลปรร.ด้วยนะคะ ถ้าไม่เห็นด้วย

I have learned that no matter how thin you slice it, there are always two sides. ฉันได้เรียนรู้ว่าจะตัดอะไรให้บางแค่ไหน มันก็จะยังมีสองด้านเสมอ

ลึก...จังนะคะ เหมือนจะไม่เข้าใจ แต่ก็เข้าใจ แต่ก็ออกความเห็นไม่ถูก

 I have learned that it's a lot easier to react than it is to think. ฉันได้เรียนรู้ว่าเป็นการง่ายกว่าเยอะที่จะตอบโต้ แทนที่จะคิด

นี่คงหมายถึงเวลามีคนว่าเรา เรามักจะรีบป้องกันตัวเองมากกว่าจะคิดว่าสิ่งที่เขาว่าเป็นจริงหรือเปล่า

I have learned that you should always leave loved ones with loving words. It may be the last time you see them. ฉันได้เรียนรู้ว่าเราควรให้คนที่เรารักแต่คำพูดดีๆที่แสดงความรัก เพราะอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้พบเขา

เตือนสติว่า...เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับ..ทั้ง"เรา" และ "เขา"

I have learned that you can keep going long after you think you can't. ฉันได้เรียนรู้ว่าเราจะยังทำอะไรต่อไปได้อีกเยอะ หลังจากที่เราคิดว่าเราไม่ไหวแล้ว

เตือนสติว่า...เรามักจะมีพลังมากกว่าที่เราคิด