จิตอาสากับคนรุ่นใหม่หัวใจมดแดง

  • เยาวชนอาสาสมัคร Youth Volunteer ประสานงานกล่มเยาวชนที่ต้องการทำงานเพื่อสังคมกับพื้นที่ทำงานต่างๆ
  • Blackbox กล่มเยาวชนที่รวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่อบรมแกนนำเยาวขนตามโรงเรียนมัธยมต่างๆในการทำงานกิจกรรมอย่างเป็นระบบ สอนวิธีคิดการวางแผนโครงการ ดำเนินกิจกรรม ต่างๆ
  • U Volunteer กลุ่มเยาวชนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวมตัวจากช่วงสึนามิ ตั้งศูนย์ประสานสึนามิที่มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์รังสิต มีความสนใจในการพัฒนาค่ายพัฒนาชนบทของนักศึกษาทังประเทศให้มีทิศทางเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน
  • Whitelove ภาคีเครือข่ายความรักสีขาว กล่มนักศึกษารวมตัวกันทำความดีผ่านงานอาสาสมัคร มีการจัดค่ายพัฒนาชนบมเฉลิมพระเกียรติที่กาญจนบุรี
  • Green Peace รณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม solar generation ที่รณรงค์เรื่องความสำคัญของพลังงานในอนาคต การเรียนรู้การทำงานของ Rainbow warrior เรียนรู้เรื่องมลภาวะ การจัดการขยะ
  • เยาวชนใจอาสา กลุ่มเยาวชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รวมตัวการทำกิจกรรมอาสาสมัครผ่านการเยี่ยมเยียนผู้ได้รับความเสียหายจาก 3 จังหวัดชายแดน ไม่ว่าจะเป็นสูญเสีย ลูก สูญเสียเสาหลักของบ้าน โดยทำงานร่วมกับองค์กรอิสระต่างในๆพื้นที
  • IDEA กลุ่มนักศึกษาที่พยายามค้นหาแนวคิดใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมที่นำมาแก้ปัญหาต่างๆในสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตอาสาความเห็น (2)

ภาคี
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
   ช่วงนี้ จิตอาสา  มีกิจกรรมอะไร? เมื่อไหร่? บ้างคะ   เผื่อภาคีสนใจอยากจะไปร่วมด้วย
naigod
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 
ฝากไว้ให้ช่วยกันกระตุ้นสื่อเพื่อสังคมหน่อยนะครับ โปรดอ่านที่ ขอความเห็นจากทุกๆท่าน เรื่องการตีแผ่วงจรธุรกิจน้ำเมา แล้วไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อที่บอร์ดของทีวีบูรพา ตามหัวข้อที่แนะนำนะครับ ขอขอบคุณ..