สืบสานวัฒนธรรม.......ประเพณีสงกรานต์

วันนี้ที่ 12 เมษายน 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2549 เพื่อการจรรโลงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งการให้ความสำคัญเนื่องในสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติด้วย  มีกิจกรรมหลายอย่างอาทิเช่น

     ประกวดขวัญใจสงกรานต์ มมส.  มีทั้งประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์

     ประกวดร้องเพลง

     ประกวดหน่วยงานดีเด่นในเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่จะจัดงานในลักษณะเช่นนี้เป็นประจำทุกปี และที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ..... ทุกหน่วยงานจะมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อร่วมรดน้ำ   ขอพรจากท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นศิริมงคลแห่งชีวิต ความร่มเย็นเป็นสุข และความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพการงาน........

     สงกรานต์ปีนี้  ท่านได้กระทำความดีเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน        หรือยัง ?  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Bonjour : Sawasdeeความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • ที่มน. ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์เมื่อวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา ผมไม่ได้ไปเข้าร่วม ติดงาน UKM แต่เมื่อวานไปร่วมกับคณะพยาบาล รู้สึกได้รับพรมากมายเพราะมีผู้สูงอายุรอบมหาวิทยาลัยมาร่วมงานจำนวน 40 คน เพราะได้รดน้ำผู้ใหญ่ทุกคนทำให้มีความสุขมาก สำหรับคณะสหเวชศาสตร์จัดในวันที่ 20 เมษายน ครับ
  • เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขอให้คุณสมหวัง สมหวังทุกเรื่องครับ