ดีเพราะทำ ไม่ได้ดีเพราะปาก

อย่าปลิวไหวไปกับคำชมและคำด่า

            จากการอ่านกระทู้ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านตากเอง จะมีบางกระทู้ที่มีความแตกต่างทางความคิด และก็ทำนองเสียดสีเย้ยหยันกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนการทำให้โรงพยาบาลเสียชื่อ แต่ผมเองกลับไม่คิดอย่างนั้น เพราะเราต้องยอมรับความแตกต่าง ยอมรับทั้งคำด่า(ที่อาจจะเข้าใจผิด)และยอมรับคำชม(ที่อาจจะเกินไป) ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ และเชื่อว่าทุกหน่วยงานก็มีแบบนี้อยู่ ผมจึงได้พูดและเขียนในที่ประชุมของโรงพยาบาลไว้ดังนี้

       ได้อ่านในกระทู้เว็บบอร์ดแล้ว ดูว่าพวกเราจะกังวลเวลามีการเขียนคำพูดที่ไม่ดีลงไป หรือเวลามีเจ้าหน้าที่บางคนพูดไม่ดี ให้ร้ายโรงพยาบาลนั้น ผมมั่นใจว่าโรงพยาบาลบ้านตากไม่ได้แย่เพราะปากของใครคนใดคนหนึ่ง ถ้าจะแย่น่าจะแย่เพราะการกระทำที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลมากกว่า ดังนั้นจึงขอพวกเราส่วนใหญ่ได้ดำรงไว้ซึ่งความประพฤติปฏิบัติที่ดีอย่างนี้ตลอดไป อย่าไปให้พฤติกรรมที่ไม่ดีของคนบางคนมามีอิทธิพลต่อเราจนทำไม่ดีตามเขาไปด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)