ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกชมรมกัลยาณมิตรพิชิตทุกข์ ให้ทราบโดยทั่วกันว่าเราจะมีการแจกทุน(ทั้งทุนเพื่อการศึกษา,เลี้ยงชีพ และอาหารกลางวัน)เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ครั้งที่ 3 วันที่ 26 เมษายน 2549 ณ ตึก 8 ชั้น 3 เวลา 12.00 นเป็นต้นไป ซึ่งครั้งนี้จัดเที่ยงเพราะมีผู้แสดงความจำนงขอเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศครีม เด็กๆและผู้ปกครองด้วย(2ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เลี้ยง) และขณะนี้มีชาวบำราศฯแจ้งขอเป็นสมาชิกประจำและสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เรามีกำลังในการช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้น ขอเชิญท่านร่วมสัมผัสบรรยากาศความสุขของการเป็นผู้ให้ทุนแก่เด็กด้วยตนเองได้ เด็กเหล่านีไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากเรานะคะ แต่เป็นผู้ป่วยที่เราได้เห็นและสัมผัสกับปัญหาและอยากช่วยเหลือเท่าที่กำลังความสามารถที่เราจะทำได้ (ซึ่งเป็นที่มาของการบริจาคเดือนละ 100 บาทของสมาชิกเป็นประจำเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้)