เครื่องมือในการ "ประเมิน"

ใช้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลามาก

          ผมมีภาพถ่ายซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องมือสำหรับใช้ในการประเมินผล(ความคิดเห็น)  ออกแบบโดย รศ.บำเพ็ญ  เขียวหวาน ของ มสธ. ซึ่งผมและคุณสายัณห์ ได้เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม"  ระหว่างวันที่ 15 - 20  พฤษภาคม  2548  ณ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่มีผู้เข้าสัมมนาจากศูนย์ต่างๆ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น ศูนย์ส่งเสริมผึ้ง ศูนย์ส่งเสริมพืชสวน ศูนย์ฯหม่อนไหม เป็นต้น ประมาณ 200 ท่าน เข้าร่วมสัมมนา

          ทั้งสองภาพคล้ายกัน จะต่างกันก็ตรงจำนวนประเด็นที่ต้องการประเมิน ดูภาพประกอบครับ

          แบบที่ 1 ได้ออกแบบไว้สำหรับการประเมินความคิดเห็น ต่อการสัมมนา

                                 แบบที่ 1

                                 แบบที่ 1 ขยายช่องให้เห็นการให้คะแนนประเมิน

 

  • แบบที่ 2 ใช้ในการประเมินความคิดเห็นของผุ้เข้ารับการสัมมนา ต่อการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการลงฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม

                                  แบบที่ 2

          ในการใช้ในครั้งนั้น ให้ผู้เข้ารับการสัมมนาทุกคนทำเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น 1 คน ต่อ 1 จุด แล้วจึงนับคะแนน (นับจุด/ขีด = 1 คุแนน) ใช้ง่าย รวดเร็วและประหยัดเวลามาก แต่เครื่องมือทั้ง 2 ชิ้นนี้ทีมงานต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เรียบร้อยก่อน คงฝึกสร้างและออกแบบได้ไม่ยาก  ปรับไปตามประเด็นตามที่เราต้องการ หากมีความสามารถในการวาดภาพได้ดีก็จะสื่อ และช่วยดึงดูดความสนใจได้เพิ่มมากขึ้น

  • เหลี่ยมหรือด้านขึ้นอยู่กับจำนวนประเด็นที่ต้องการประเมิน (ที่เขียนตัวหนังสือไว้)
  • ตัวเลข 1 - 5 คือระดับของการประเมิน
  • ควรอธิบายในรายละเอียดให้ทุกคนเข้าใจก่อนการประเมินทุกครั้ง

           เห็นว่าน่าจะเกิดประโยชน์สำหรับคุณอำนวย หรือทีมวิทยากรกระบวนการของกรมส่งเสริมการเกษตร หรือชุมชนคนเขียนบล็อกทุกๆ ท่านบ้าง จึงนำมาบันทึกไว้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หากนำไปใช้ได้ผลประการใดแจ้งให้ทราบด้วย  หรือว่าหากท่านมีเครื่อมือใหม่ๆ ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก็ยินดีนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือ#วิธีการ#ลูกเล่นคุณอำนวย

หมายเลขบันทึก: 23596, เขียน: 12 Apr 2006 @ 08:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)