สวัสดีปีใหม่

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในวันสงกรานต์ที่จะถึงนี้
ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ ทั้งชีวิตส่วนตัว   
ครอบครัวและหน้าที่การงาน 
หวังสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีงามทั้งปวง
ขอให้มีฉันทะและวิริยะในการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จได้โดยง่าย
ขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
มีชีวิตอย่างพอเพียง
เพื่อความสะอาด สว่าง สงบ ทั้งร่างกายและจิตใจ
ด้วยความรักและปรารถนาดี
จาก
หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)