ทิศทางของกลุ่มสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมในสถานศึกษา

        จาก Workshop วาระหลัก สสส. ปี 49  "60 ปี 60 ล้านความดีเริ่มที่เด็กและเยาวชน" เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 49 ที่เซอร์ เจมส์ รีสอร์ท    กลุ่ม 1 "สร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมในสถานศึกษา"   ได้กำหนดจุดร่วมในการทำงานไว้ 3 ประเด็นครับ  คือ

       1. มีกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา

       2. ช่วยเหลือกลุ่มเด็ก เยาวชนที่มีปัญหา  หรือได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ

       3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเน้นวิชาพลศึกษา และสุขศึกษา

      กลุ่มจะนัดประชุมกันอีกครั้งถึงความก้าวหน้าในวันที่ 28 มีนาคม  49 นี้ครับ เพื่อกำหนดเจ้าภาพในแต่ละเรื่องและแผนการทำงานที่ชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ประสานงานกลุ่มกิจกรรมในสถานศึกษาความเห็น (0)