วันนี้ ได้ไปร่วมงานเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (7 แห่ง) ประจำครั้งที่ 2/2549 จัดที่โรงแรมลีการ์เด็นท์ หาดใหญ่ ประเด็นในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คือ “ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP)”  แต่ละแห่งนำเสนอ 2 CoP  ของมอ. มี CoP ของภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยฯ และ ชุมชน IT เป็นตัวแทนในการนำเสนอ

หลังจากรู้ว่าได้รับเลือกเป็นตัวแทน CoP ของมอ. ก็ต้องกลับมาทำการบ้านพอสมควร แต่คราวนี้ เป็นงานร่วมด้วยช่วยกัน ระหว่าง CKO กับ 3 คุณอำนวยของชุมชน คือ พี่เม่ย คุณโอ๋ และ คุณ Mitochondria  หลายแรงแข็งขันขนาดนี้ จึงเกิดนวัตกรรมที่น่าทึ่งหลายเรื่อง คงจะได้อ่านกันในบล็อกของคุณๆ รวมทั้งในบันทึกนี้

เรื่องแรกที่ต้องทำคือบอกว่าชุมชนที่จะนำเสนอนั้น ชื่ออะไร?  ครั้นจะใช้ว่า ชุมชนภาควิชาพยาธิ ก็ดูเหมือนว่า “ภาควิชา” เป็นที่รวมของคนทางโครงสร้างการบริหารอยู่แล้ว เกรงจะไม่เข้าข่าย CoP  จึงเสนอชื่อไปว่า “ชุมชน คนคุณภาพพยาธิ” ภาษาอังกฤษใช้ว่า “CoP Smart Path”
ที่คาใจตัวเอง หลังจากได้รับการคัดเลือก (กรรมการ KM คณะฯ ก็งงๆ เหมือนกัน) ว่า เราเป็น CoP หรือไม่  (เพราะเราก็เป็นคนที่อยู่ในภาควิชาเดียวกันอยู่แล้ว)
 
ก็เลยไปหาคำจำกัดความของ “CoP” มา มีคำจำกัดความหลายหลายค่ะ แต่เลือกที่ตรงกับใจตัวเอง  เขาบอกว่า “CoP เป็นการรวมกลุ่มของคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน และสนใจเรื่องเดียวกัน มักเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างไม่เป็นทางการ มีการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติซึ่งกันและกัน พูดคุยภาษาเดียวกัน ต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน จนได้แนวปฏิบัติที่ดี อันนำไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการ”

พอเห็นคำจัดการความแบบนี้ ก็ตอบตัวเองเลยว่า “ใช่”  สิ่งที่ภาควิชาพยาธิดำเนินการอยู่ขณะนี้ เป็น CoP ไม่ใช่เป็นเพียงการรวมกลุ่มของคนตามโครงสร้างจัดตั้ง

คนพยาธิขณะนี้ เรามีเป้าหมายร่วมกัน มีอุดมการณ์เหมือนกันในเรื่องคุณภาพ (quality) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (CI) และ การทำในสิ่งที่ตอบสนองผู้รับบริการ (Customer satisfaction) (เป็นเป้าประสงค์ภาควิชา)  เรามีกิจกรรมร่วมกัน  เรามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

เอ.. แต่จะสื่อสารอย่างไร ให้ผู้ร่วมเสวนา เห็นภาพชุมชนของเรา เห็นวิถีชิวิตของชุมชน  ใช้ภาพจะสื่อดีที่สุด  จึงร่างเป็นภาพบ้าน ที่มี 2 เสาหลัก คืออุดมการณ์ที่ใช้ในการบริหารคนในชุมชนคือ empowerment และ respect to people และ มีผนังบ้าน เป็นอุดมการณ์ร่วมของคนในชุมชน ที่นำไปสู่เป้าประสงค์ของภาควิชาคือ Quality, CI, Customer Satisfaction

ร่างต้นแบบ 

แล้วก็ส่งให้สถาปนิก “พี่เม่ย” นำไปตกแต่ง ต่อเติม เพราะเห็นว่า เธอเพิ่งสร้างบ้านเสร็จใหม่ๆ แล้วก็สวยมากด้วย  เธอบอกว่า ขอไปขีดๆ เขียนๆ มาคืนหนึ่งก่อน แล้วก็ได้ บ้านหลังใหม่ ที่ครอบคลุมวิถีของเราเกือบทั้งหมด แล้วเราทั้งสองคน ก็ช่วยกันแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อย ได้บ้านพยาธิที่สวยงาม เก๋ไก๋ (โปรดสังเกต เป็นบ้านยกพื้น และมีเสาค้ำยันเพิ่มอีก 2 ด้าน พี่เม่ยบอกว่า กำลัง in trend) และมีความหมาย รูปนี้ค่ะ

จริงๆ อยากได้โมเดลบ้านพยาธิประมาณนี้มานานแล้ว แต่ไม่มีจังหวะสร้างสักที คราวนี้ เรียกว่า สถานการณ์บังคับ กลายเป็นเรื่องเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส และ ที่สำคัญ เป็นเพราะมีสถาปนิกฝีมือฉกาจช่วยออกแบบให้  ชาวชุมชนพยาธิท่านใด มีความเห็นเพิ่มเติม อยากปรับแต่งตรงไหน เชิญเลยนะคะ ยังถือว่า เป็นแปลนที่ไม่สมบูรณ์ เพราะทำด้วยความรีบเร่ง