ลองเข้าไป join Google Map ของ Gotoknow กันนะคะ จะได้มาแสดงเครือข่ายร่วมกับ Gotoknow ด้วยกัน ... ดูคำแนะนำได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/04/03/14/19/21/e22349