วันนี้ได้ไปไปเยี่ยมกลุ่มงานแนะแนว ที่สถาบันบำราศฯ เห็นแล้วขอชื่นชมในการทำงานเป็นกลุ่มงานเป็นอย่าง ที่ให้คำแนะนำและหารช่วยเหลือในการให้ข้อมูลต่างๆเป็รอย่างดี  จึงขอเป็นกำลังให้กับเจ้าหน้าที่ในกลุ่มมงานเป็นอย่างยิ่ง ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากท่านที่มีน้ำใจเสมอมาสำหรับผู้ที่ได้ย่างก้าวเข้ากลุ่มงานแนะแนว (ด้วยความจริงในเสมอ)