อยากทำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเริ่มดำเนินการอย่างไรบ้าง  เพราะการจัดการความรู้ควรสร้างความรู้ขึ้นมาก่อนจึงจัดการทีหลังใช่หรือไม่