GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ที่เรียกว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นอย่างไร
อยากทำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเริ่มดำเนินการอย่างไรบ้าง  เพราะการจัดการความรู้ควรสร้างความรู้ขึ้นมาก่อนจึงจัดการทีหลังใช่หรือไม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 23031
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

การจัดการความรู้คือ เครื่องมือในการดึงความรู้จากการปฏิบัติของคนออกมา (Tacit Knowledge)  เพื่อไม่ให้ความรู้นั้นสูญไปค่ะ
ขอบคุณคุณต่ายมากครับ   การให้ครูเขียนแผนการสอน กับเขียนใบงาน  อันไหนจะดึง Tacit  ได้ดีกว่ากัน

    การจัดการความรู้  เป็นเครื่องมือในการรวบรวมดึงความรู้จากทั้งภายใน-ภายนอก จากทั้งในตัวคน (Tacit Knowledge) และจากทฤษฎีที่เห็นอยู่ชัดแจ้ง หรือ Explicit Knowledge, มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Team Learning) เทคนิคความรู้ที่ทำให้เป้าหมายสำเร็จ  และมีการต่อยอดยกระดับความรู้  สร้างความรู้ใหม่  นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ หมุนวนเป็นเกลียววงจรอย่างนี้จนบรรลุเป้าหมาย หรือเกิดนวัตกรรม, หรือแก้ปัญหาได้   (PDCA ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นการจัดการความรู้)

        กลุ่มหรือองค์กรที่ทำการจัดการความรู้อยู่เป็นนิจ  จะสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา มีการคิดเชิงระบบ  และเป็นสิ่งที่ช่วยให้กลุ่มหรือองค์กร ไปสู่ Learning Organization ได้  (แต่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมแบบนี้ต้องอาศัยเวลาในการปรับ กระตุ้นไปเรื่อยๆ จนซึมซับติดเป็นนิสัย อยู่ใน Mental Model ของแต่ละคนค่ะ)

         ส่วนเทคนิคต่างๆ นาๆ ที่จะใช้  คิดสร้างสรรค์เอาเองค่ะ เพราะแต่ละที่มีสิ่งแวดล้อม บริบท วัฒนธรรมต่างกัน (ละเอียดอ่อนมาก)

การเล่นเกมส์ กับการเสวนา อันไหนดึง Tacit ได้ดีกว่ากันครับ