ความวิตกกังวล คือ สภาวะทางอารมณ์ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่ามีการกระตุ้นที่มากเกินเกิดขึ้น รู้สึกเหมือนถูกคุกคามตกอญู่ในอันตรายและไม่มั่นคงปลอดภัย ทำให้เกิดความหวาดหวั่นตึงเครียด ไม่เป็นสุขและมีการตอบสนองทั้งทางร่างกายและจิตใจ