สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 2   จากที่ประชุมผู้ที่มาร่วมงานเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 2 ที่จันทบุรีที่ผ่านมา..
มติที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า

1.  การนัดเลี้ยงรุ่นครั้งที่ 3 จะจัดงานที่จังหวัดตราด......ส่วนสถานที่ยังไม่กำหนดแน่นอน
ระหว่างสถานที่...บนฝั่ง....กับเกาะช้าง.....ส่วนวันเวลา..จะเป็นวันหยุด..เสาร์-อาทิตย์..สัปดาห์แรก...ของเดือนเมษายน 2550

2. จัดทำ web ประชาสัมพันธ์ของรุ่น...โดยผมเป็นผู้ได้รับมอบหมาย...ก็เลยใช้ Km ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...และประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆในรุ่นใช้ Km เฉพาะผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ต...
คือได้สร้างชุมชนขึ้นมา 1 ชุมชนชื่อว่า พยาบาลรุ่น 33 วพบ.พระปกเกล้า จันทบุรี โดยมีผู้ร่วมดำเนินการในช่วงแรกดังนี้

3.  ประชุมเรื่องงานแต่งของเพื่อนๆ..ในปีนี้มี 1 งานของ นายกล้วย.......จะแต่งงาน

ผู้เข้าร่วม ประมาณ 30 คน ในครั้งนี้...ส่วนภาพบรรยากาศถ้าได้มาแล้วจะนำมาลง