ทบทวนเวลาที่ผ่านมา

1 เมษายน 2549- 6 เมษายน 2549

ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เขียบันทึกเลยเพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับการขึ้นฝึกงานและต้องทำรายงาน case ส่งในแต่ละวัน..นับว่าเหนื่อยพอทน..แตก็จะพยายามเข้ามาอ่านบ่อยๆและถ้ามีเวลาเพียงพอก็จะเขียนลงบล๊อกด้วย....

ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกที่ผ่านมา

-  ทบทวนการตรวจร่างกาย

-  การวินิจฉัยโรคจากอาจารย์แพทย์

- การให้ยารักษาพยาบาลตามอาการที่มา

ส่วนรายละเอียดต่างๆจะเขียนตามมาทีหลังนะครับ ตอนนีฝึกอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอนความเห็น (0)