รู็สึกว่าคุณครูคอมพ์อ่าน paste กับ space ผิด

paste คุณครูคอมพ์อ่านว่า แพสท์ แต่ว่าถ้าอ่านให้ถูก paste จะอ่านว่า เพสท์

space เพื่อนอ่านผิดเขาอ่านว่า สแปส แต่ตามจริงมันอ่านว่า สเปส