มารู้จักคำว่า "SERVICE"

EVERLASTING
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
         ในวันที่ 6 เมษายน 2549 เป็นวันคล้ายวันจักรีของไทย และทุก ๆ ปี จะได้หยุดเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านสร้างกรุงรัตนโกสินทร์และสืบทอดเจตนารมย์จนถึง ณ ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสบริการ(SERVICE)โดยการทำความสะอาดให้ที่อยู่อาศัยแลดูสะอาด สะอ้าน นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วย ได้รับคำพรเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตัวเรา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการบริการ(SERVICE)ไม่ใช่แต่กับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้มาติดต่อเท่านั้น แต่หมายไปถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการรดต้นไม้ การเปลี่ยนน้ำในแจกัน การเปลี่ยนดอกไม้หิ้งพระ การทำความสะอาด การจัดตบแต่งสถานที่ให้น่าอยู่ การจัดสิ่งของเครื่องใช้เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ ฯลฯ ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริการ การบริการอาจจะสัมพันธ์กับการมีค่าใช้จ่ายหรือไม่  การเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกน้องเพื่อช่วยให้เขามีความมั่นใจและกระทำกิจกรรมด้วยความถูกต้อง ลดการขัดแย้งและปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม เป็นต้น รอบ ๆ ตัวเราล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับ การบริการทั้งสิ้น ทำอย่างไรหนอจะสร้างการบริการที่เป็นเลิศ  หากท่านใดมีตัวอย่างดี ๆ มาเล่าสู่กันฟัง ยังอ่อนซ้อมในการเขียน ขอเรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนที่รักการให้บริการเหมือน ๆ กัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานบริหารการจัดการความเห็น (0)