สงกรานต์ปีนี้มี 5 ส.ไม่ก่ออุบัติเหตุ

เชิญชวนคนไทยมาช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุช่วงวันสงกรานต์

         ช่วงวันสงกรานต์ ประมาณ วันที่ ๗-๑๗ เมษายน มักจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาทั้งที่อยู่ในภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้  เป้าหมายเพื่อไปรดนำดำหัวขอพรผู้ใหญ่และพบปะญาติมิตรจากสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พบว่า กว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้ที่สูญเสียชีวิตล้วนแล้วแต่มาจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากความประมาท  ขาดสติ แทบทั้งสิ้น

         ดังนั้นในช่วงสงกรานต์ปีนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันทำ ๕ ส.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ดังต่อไปนี้
         
         ๑. สำรวจ - ก่อนออกเดินทางควรสำรวจตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้มีสภาพ ความพร้อม
จนเป็นที่มั่นใจทั้งไปและกลับ
         ๒. สติสัมปชัญญะ  - ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ททุกครั้งและจะต้องไม่เสพสุรา หรือของมึนเมาโดยเด็ดขาด
         ๓. สำนึก - การขับขี่รถไปบนท้องถนนต้องสำนึกถึงกฏ กติกา มารยาท ในการขับรถ ไม่ขับรถเร็ว หรือแซงในที่คับขัน เป็นต้น
         ๔. สับหลีก - ก่อนออกเดินทางควรศึกษาเส้นทางโดยการติดตามข่าวสารการจราจรและถ้าสามารถใช้เส้นทางอื่นได้ ควรสับหลีกเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น ไม่คล่องตัว
         ๕. สวัสดิภาพ - สุดท้ายที่สำคัญมากๆคือ จะต้องประสบความสำเร็จในการเดินทางทั้งไปและกลับโดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย   

         สงกรานต์ปีนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข สวัสดีมีชัยตลอดปีและตลอดไปครับ  

        ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
          ๖ เม.ย. ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการแนวใหม่ความเห็น (1)

สมฤดี
IP: xxx.136.75.236
เขียนเมื่อ 
ดิฉันคิดว่าถึงจะมี 5 ส.ก็เอาไม่อยู่เพราะถ้าเราระวังแต่เขาประมาท โอกาสที่จะถูกลูกหลงก็มี  แต่ถ้าทุกคนมี 5 ส.ที่ว่าไว้ก็ดี จะได้ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรง