ติดตามขยายผลรุ่น 3 เขาทำอะไรกัน?

ดัชนี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
"ทุกเวลาของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ มีคุณค่าแก่เราอย่างมาก"

        และแล้ววันเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงวันที่ 5 เม.ย.  เรามีนัดกับ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  หรือCOACH ของเราในรุ่น 3 แต่ก่อนจะถงเวลาที่จะบรรยาย   ผมได้มีโอกาสเชิญท่านไปชม BOn  Physique Fitness   หรือศูนย์ออกกำลังกายฯ ที่ อาคารพลศึกษา  และเยี่ยมชมสถานที่ทำงาน งานกีฬา  และเป็นที่น่ายินดีที่ท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่น้อยกว่าวิชการ

          จากนั้น เราได้นำท่านไปบรรยายให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มข.และเจ้าหน้าที่งานกีฬาบางส่วน  รวมแล้วประมาณ 150 คน ในเรื่องการปลุกจิตสำนึกให้รักองค์กรและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  งานนี้เรียกได้ว่าถ้าหาเสียง.....คะแนนเสียงถล่มทลายเพราะได้ยินได้ฟังหลายคนพูดว่า  โอกาสแบบนี้น่าจะมีมานานแล้ว  และCOACHของเราพูดได้โดนใจจริงๆ

           จากนั้นท่านได้มาติดตามฟังสรุปการติดตามขยายผลรุ่นที่ 3 พร้อมทั้งบรรยายเรื่อง  "การบริหารความขัดแย้งเชิงบูรณาการ   ซึ่งได้รับความสนใจจาก รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  และหัวหน้างานหัวหน้าหน่วยงานและสมาชิกรุ่น 3 เข้ารับฟังอย่างสนใจ   ซึ่งประธานรุ่น 3 ได้สรุปและมีการจัดอบรม BLOCK  เพื่อจัดการความรู้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมาซึ่งสรุปได้ว่าตอนนี้รุ่น3 มีผู้ใช้Block จำนวน 34  คน  แต่ยังค่อยเป็นค่อยไป

           สำหรับการบริหารการขัดแย้งเชิงบูรณาการ  COACH ของเราจะเยนลงในBLOCKของท่านก็ขอให้ติดตามและเราจะพยายาม Linkได้ให้ชุมชนได้อ่าน  จากนั้นเราก็ปฏิบัติการตามธรรมเนียมด้วนคำสัญญาและดอกไม้ให้คุณ

           สำหรับการติดตามขยายผล ครั้งที่ 3 วันที่ 3 พ.ค.  รุ่น 3  เวลา 12.00 - 13.30 น.ที่ห้องอาหารไก่ย่างรสทิพย์  และ 14.00 - 16.00 น. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ  กลุ่มเป้าหมายต้องการพัฒนาหัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยที่ไม่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม 7Habbits ได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทุกเวลาของศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  มีคุณค่าแก่พวกเราอย่างมาก  เพาะท่านสามารถเข้าใจและให้คำแนะนำได้อย่างดี  แม้ว่าสุขภาพบางครั้งท่านต้องการพักผ่อน  แต่ท่านคิดว่าท่านได้พบปะแล้วท่านมีความนสุขความเหน็ดเหนื่อยท่านหายไปเป็นปลิดทิ้ง    แบบนี้ที่เราเรียกว่า  "พบกันเมื่อชาติต้องการ  ขอบคุณครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนบทความเห็น (0)