เมื่อพี่เลี้ยงคนนี้..ต้องถอยออกมาอีกสองก้าว

ต้องสร้างนักพัฒนาขึ้นมาก่อน..เพื่อการพัฒนางานในอนาคต
   วันพุธที่ 5 เม.ย. ตั้งแต่เช้า..นวลตา ได้มาปรึกษาเรื่องต้องการจะทำโครงการ Retic ต่ออีก โดยสมาชิกชุดเดิมและอาจจะมีเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย และขอให้พี่เม่ยเป็น พี่เลี้ยง ด้วย พี่เม่ยฟังแล้วก็รู้สึก ยินดีเป็นอย่างยิ่ง!
เมื่อครั้งทำโครงการ Patho-Otop1 พี่เม่ยก็ทึ่งในความสามารถของน้องๆทุกคน จนต้องบอกตัวเองให้ถอยออกมาหนึ่งก้าว เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิด ความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ จนบทสรุปก็คือ "ได้นักพัฒนามือใหม่" หลายๆคนเกิดขึ้นในภาควิชาพยาธิของเรา
   ครั้งนี้พี่เม่ยจึงได้บอกน้องๆกันไว้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะ ว่าพี่เม่ยจะ ถอยออกมาอีกสองก้าว นะ! คือให้ทุกคนวางแผนวิเคราะห์ปัญหา กำหนดเป้าหมาย และหาวิธีดำเนินการกันเอง พี่เม่ยจะคอย "แอบดู" อยู่ห่างๆ และคอยดูแลให้การดำเนินงาน ลื่นไหล..ไม่หลงทาง..เท่านั้น  และกระตุ้นให้มีกระบวนการของ KM เข้ามาแทรกในเนื้องาน เพื่อสร้างความ แข็งแกร่ง ให้กับนักพัฒนาเหล่านี้
   เริ่มแรก..พี่เม่ยแนะนำให้ ตาและทีมงาน ไปอ่านบันทึกของท่าน CKO เรื่อง Tracer เพื่อทำความเข้าใจในการ ตามรอยคุณภาพ Retic แล้วค่อยไปเข้ากลุ่มปรึกษาหารือกันค่ะ...

ทำให้นึกไปถึง concept การสร้างนักพัฒนาที่พี่เม่ยเคยนำเสนอในการประชุม วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง ของคณะแพทย์ มอ. เมื่อวันที่ 30 มกราคม ปีนี้เองค่ะ...

....ว่าเมื่อเราสร้างนักพัฒนาขึ้นมาได้ นักพัฒนาเหล่านี้ก็จะสามารถพัฒนางานของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง....เป็นจริงแล้วค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (0)