"ให้ปลาหนึ่งตัวแก่คน ฅนหนึ่ง จะเลี้ยงเขาได้วันเดียว ถ้าสอนให้เขาจับปลาเป็น จะเลี้ยงเขาไปตลอดชีวิต"

ในชีวิตการทำงาน หากเรามัวแต่นั่งเฉย ๆ โดยที่เราไม่ทำอะไรเลย มันไม่ดีแน่  จะรอคอยความช่วยเหลือจากเพื่อน  ทั้ง ๆ ที่ตัวเองยังไม่ได้ลงมือทำ ยังไม่ได้ลองผิดลองถูก ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ จะทำให้เขาทำอะไรไม่เป็น ไม่รู้จักคิด ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  เป็นฅนอ่อนแอ และไม่กล้าเผชิญกับความจริง

ผู้เขียนยอมรับว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอยู่อย่างหนึ่ง คือ ในการสอนงานเพื่อนร่วมงาน หากเพื่อนคนไหนที่ไม่สนใจแล้วละก็อย่าได้หวังเลยว่าจะสนใจใยดี  ครั้งเดียวจอด ถือว่าถ้าคุณไม่สนใจก็แล้วไป เป็นอาชีพของคุณที่จะต้องดิ้นรนหาความรู้ใส่ตัว

แต่ถ้าเพื่อนคนที่สนใจ ถามโน่นถามนี่ มาช่วยงานเป็นประจำ ก็ถึงไหนถึงกัน  ถ่ายทอดให้หมดพุงเลยครับ