บันทึกนี้  ใช้เป็นแหล่งถ่ายทอดเรื่องเล่า / ประสบการณ์  แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสำนักงานเลขานุการของคณะวิชา ในมหาวิทยาลัย

ก๊วนสำนักงานเลขานุการคณะ  เกิดเมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2548  เวลา 9.00 น.  สถานที่เกิด คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ชื่อจริง และชื่อเล่น ใช้ชื่อเดียวกัน ว่า " Office - CoP "  ผู้ให้กำเนิด คือ สำนักงานเลขานุการคณะ ทั้ง 20 คณะ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  แม่ทูนหัว  คือ หน่วยประกันคุณภาพ ก๊วนนี้ ช่างมีบุญจริงๆ  เกิดมาปุ๊บ ก็มี Blog Gotoknow มาอุ้มชูได้พอดิบพอดี โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวน ท่านผู้สนใจทั้งหลาย เข้าร่วมชุมชน สำนักงานเลขานุการคณะ  ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนหลักที่สำคัญของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย  มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อช่วยกันพัฒนาสำนักงานเลขาฯ ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้น วันนี้ ประเดิมเรื่องราวถึงที่มาของก๊วนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ  แล้วจะค่อยๆ เล่าเรื่อง OFFICE  KM ให้ฟังอีกในวันต่อๆไป