ความเห็น 340

แจ้งเกิด NU Office CoP

มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณ คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ เป็นอย่างยิ่งนะคะ  ที่กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการของ office - CoP

ถ้าจะให้ดี และเกิดคุณูปการมากยิ่งขึ้น ขอให้คุณอนุวัทย์ช่วย เปิด Blog ของคุณอนุวัทย์เองด้วย และเข้ามาสู่ชุมชน Office KM ด้วยกัน แล้วส่ง URL มาให้ด้วยนะคะ ทาง e-mail ก็ได้ค่ะ