ความเห็น 359

แจ้งเกิด NU Office CoP

อนุวัทย์ เรืองจันทร์
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

         สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้เปิด Blog แล้วครับ แจ้งเกิดเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 48 ยึดหลักเลขสวยไว้ก่อนครับ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ ใช้ชื่อว่า สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ http:gotoknow.org/k-sharing