วิธีการจัดการความรู้อย่างง่ายที่สุด

:)-

วันนั้นรู้สึกเคร่งเครียดจากมีเรื่องหลายๆ เรื่องที่มารุมเร้าเราให้ต้องจัดการกับมันให้เสร็จเลยเข้ามานั้งอ่าน blog ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินบ้างนิดหน่อยและก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการ KM ว่า

ความรู้ที่ได้รับแบ่งได้ 2 ประเภท

1.Tacit Knowledge - ความรู้โดยนัย หรือความรู้ที่มองเห็นไม่ชัดเจน เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากภายใน อาจเกิดจากประสบการณ์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคล และสื่อสารออกมาเป็นคำพูดหรือตัวหนังสือได้ยาก เช่น ทักษะการทำงาน กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น

2.Explicit Knowledge - ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้ที่เป็นทางการ เป็นความรู้ทีสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรตามสื่อต่าง ๆ ได้ เช่นคู่มือการทำงานของพนักงานใหม่

และวิธีการจัดการความรู้อย่างง่ายที่สุดก็คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ซึ่ง BLOG ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน I Love Knowledge Managementความเห็น (0)