ความเห็น


อนุวัทย์ เรืองจันทร์

 

 กิจกรรม Office KM 

     สำนักงานเลขานุการคณะ เป็นหน่วยปฏิบัติงานกลางของคณะ ซึ่งประกอบด้วยงานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ วันนี้โชคดีที่มีรศ.มาลินี (ผู้ช่วยอธิการบดี) มาทำหน้าที่เป็นคุณอำนวยและพัฒนางานในสำนักงานเลขานุการให้มีคุณภาพ โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2548 ได้มีการจัด office KM ครั้งที่ 1 ขึ้นที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ และได้เป้าหมายร่วมกัน KV (Knowledge Vision) : พัฒนาสำนักงานเลขานุการให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับการประเมินจากภายนอก และครั้งที่ 2 ได้จัด office KM ครั้งที่ 2 ที่สำนักงานเลขานุการคณะเกษตรฯ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการพัฒนางาน 4 งาน คือ งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ ใน 5 ระดับ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2548 ได้เชิญเลขานุการคณะ หัวหน้างานทั้ง 4 งานและบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดีมาร่วมเสวนา และถ่ายถอดเรื่องเล่าจากความสำเร็จในงานต่าง ๆ เป็นประสบการณ์ที่ดีครับ สำหรับ Office KM ครั้งที่ 4 จะะมีจัดขึ้นที่คณะศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2548 ก๊วนสำนักงานเลขานุการไม่ควรพลาดครับ

                                                                       อนุวัทย์ สหเวช

 

 

 

 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี