ลูกสาวเขาเป็นนักแปล   จึงนำมาแนะนำ   อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๑ เมย. ๔๙