ธนาคารหมู่บ้านหัวนาคำ เริ่มจัดตั้งเมื่อ  4  มีนาคม  2545  โดยการนำท่านอาจารย์เงิน เขตบุญไสย  แห่งบ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ   และคณะผู้ก่อตั้งครั้งแรกจำนวน  14  ท่าน  มีเงินทุน 2800.- บาท  ปัจจุบันมีสมาชิก  300 คน  เงินทุน 1,000,859.-บาท

ท่านอาจารย์เงิน  เขตบุญไสย

พิธีเปิดป้ายที่ทำการใหม่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา