คุยกับสตผ.เรื่องใช้กระบวนการ KM พัฒนางาน

สตผ.มีโครงการพัฒนาบุคลากร สตผ.และ สพท.ทั่วประเทศเรื่อง KM จึงพยายามหาแนวคิดแนวทางการพัฒนา
     วันที่ 29 มีนาคม ผมได้รับเชิญจากสำนักติดตามประเมินผล(สตผ.) สพฐ. ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง KM ให้ผู้บริหารและบุคลากรใน สตผ. ร่วม 80 คน ซึ่ง ผอ.เสน่ห์มีเป้าหมายเบื้องต้นว่าอยากให้ผมเล่าเรื่อง KM ให้ทุกคนรู้ และเป้าหมายต่อไปอยากจะหาวิธีใช้กระบวนการนี้ที่ สตผ.และขยายผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

      ดูจากสีหน้า แววตา และการซักถามของผู้ฟังแล้ว ผมรู้สึกว่าผู้ฟังเห็นด้วยกับกระบวนการ KM ที่จะมาช่วยให้การทำงานตามหน้าที่มีคุณภาพมากขึ้น โดย KM ไม่ใช่เป็นก้อนงานอีกก้อนหนึ่ง ที่ต้องทำให้เขาแบกรับเพิ่มขึ้น และที่สำคัญคือ จะช่วยปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการคิด การพูด การทำงานของคนในหน่วยงานให้มีพฤติกรรมเชิงมนุษย์และมีใจแบ่งปันความรู้แก่กันมากขึ้น

ผมได้ยกคำพูดของ น.พ.พิเชษฐ์ โรงพยาบาลบ้านตากให้ฟังที่ท่านบอกว่า “ KM คือ การจัดการความสัมพันธ์ “ หลายคนรู้สึกคล้อยตาม แต่ก็มีคำถาม สีหน้า กังวลว่าคงต้องใช้เวลานานทีเดียวที่จะปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของระบบราชการได้ และ คุณอำนวยจะอดทนสานต่อได้นานสักแค่ไหน ก็กลัวว่าจะเป็นการสร้างบ้านหลังใหม่ พอปูพื้นเสร็จก็ยกเลิกโครงการ แล้วไปคิดสร้างบ้างหลังใหม่ในรูปทรงอื่นต่อไป แล้วก็ปล่อยทิ้งบ้านเก่าให้ผุพัง เพื่อเป็นเพียงประวัติศาสตร์ที่จะคุยอวดใครได้ว่า “ ฉันเคยทำ KM แล้ว “ เหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยล้มเหลวมาแล้ว

ผมสังเกตว่าทีมที่จะเป็นคุณอำนวย(ในอนาคต) ของ สตผ. เข้มแข็งตั้งใจ และมีความหวังมาก ทราบว่าได้เคยยกทีมไปหารือกับ สคส. มาครั้งหนึ่งแล้ว และกำลังมากำหนดเป้าหมายการทำ KM. และ COP ของ สตผ. เพื่อไปหารือกับ สคส. อีกครั้งว่าจะมีวิธีการอบรม ขยายผล สร้างเครือข่ายอย่างไรก็ขอเอาใจช่วย อย่าให้เป็น KMเทียม ตามที่หลาย ๆ คนกังวลก็แล้วกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (1)

คนรู้ดี .
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

    เรียน ท่านบุญถึง    

               คนที่นี่เป็นนักพูด นักวิพากย์  ชอบแสดงความเห็น ที่คนอื่นคิด มากกว่าทำ  พอให้ทำจะหาคนอื่นทำ ขอพูดๆๆๆ หาคนทำยากนะท่าน  รู้สึกจะมีแต่คุณอำนวยมาก  น่าสงสาร ผอ. สำนักนี้จริงๆ   ท่านคงเหนื่อย เปล่า  ไม่ค่อยบำรุงรักษาคน  ผลคงจะแห้งๆ ไร้รักสม้ครสมาน  เลือกปฏิบัติ แล้วจะkm อย่างไรหนอ