ความรู้กับปัญญาแตกต่างกันอย่างไร.....บางคนก็บอกว่ามันไม่แตกต่างกันเลย...บางคนก็บอกว่าแตกต่าง..ในหนังสือธรรมะดับร้อนของท่าน ว.วชิรเมธี กล่าวถึงความแตกต่างของความรู้กับปัญญาไว้ดังนี้....

ความรู้ กับ ปัญญา

ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ความรู้เกิดจากการเรียนรู้จากภายนอก

ปัญญาเกิดจากความงอกงามจากภายใน

ความรู้

ครอบคลุมเพียงบางสิ่งของสรรพสิ่ง

และทำให้เกิดอหังการ ยโส

ปัญญา

ครอบคลุมทุกสิ่งรวมทั้งความแม่นยำในบางสิ่งอย่างลึกซึ้ง

และทำให้คนอ่อนน้อมถ่อมตน

ความรู้

ทำให้คนเรามีอาชีพและท้องอิ่ม

แต่ปัญญา

ทำให้เรามีชีวิตที่ดีงามและเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์