AARสัมมนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน (ที่ตราด)

      ผู้วิจัยได้มีโอกาสไปร่วมงานสัมมนา "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน" ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดตราด  ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม  2549 ในการสัมมนาครั้งนี้ทีมจัดงานได้ให้ผู้เข้าร่วมทำ AAR ด้วยค่ะ  โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้เข้าร่วมกรอกความคิดเห็นลงไป  แล้วส่งหลังจากที่การสัมมนาสิ้นสุดลง  แต่ด้วยความที่ผู้วิจัยเป็นผู้ที่มีลายมือสวยมาก  ใครเห็นใครก็ตะลึง  นับเป็นสิ่งหายากอย่างหนึ่งในโลก  หลังจากที่นั่งคิด  นอนคิด  เดินคิด  (ขาดแต่ว่ายังไม่ได้ตีลังกาคิด  เพราะ  ตีลังกาไม่เป็น)  ในที่สุด  ผู้วิจัยก็ตัดสินใจบอกหนูเคเอ็มทั้ง 2 ว่าเดี๋ยวจะพิมพ์ลงใน Blog ให้อ่านนะจ๊ะ  ซึ่งหนูเคเอ็มทั้ง 2 น่ารักมาก  ยอมรับข้อเสนอของผู้วิจัยแต่โดยดี  แต่เมื่อกลับมาถึงลำปางแล้วงานยุ่งมากก็เลยยังไม่ได้ทำตามที่รับปากกับหนูเคเอ็มไว้  วันนี้พอจะมีเวลาบ้างก็เลยไม่อยากผัดผ่อนอีกต่อไป  นี่คือ AAR สัมมนาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนของผู้วิจัยค่ะ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.สิ่งที่คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้จากเวทีการสัมมนา/ศึกษาดูงานครั้งนี้

   1.1ได้พบเครือข่ายนักจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน  ทั้งนักวิจัย  คุณกิจ  และคุณอำนวย (หลังจากที่ไม่ได้พบกันมาหลายเดือนแล้ว  คิดถึงทุกคนมากค่ะ) 

   1.2ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด  เทคนิคการทำงาน  การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนของพื้นที่อื่นๆ  รวมทั้งพื้นที่ที่ผู้วิจัยทำงานด้วยค่ะ

   1.3ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  ทั้งในส่วนของพื้นที่อื่นๆและของเครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง

   1.4ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะ

   1.5ได้ฝึกจิตของตนเองให้สงบนิ่งขึ้นค่ะ

2.สิ่งที่ได้รับและเกิดขึ้นจริง

   2.1ได้พบและรู้จักเครือข่ายนักจัดการความรู้เพิ่มขึ้นอีกหลายคนค่ะ  เช่น  คุณอาคม  จากจังหวัดตราด  ค่ะ

   2.2ได้ฝึกจิตให้สงบนิ่งขึ้นค่ะ

   2.3ได้ความรู้  เทคนิคในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

   2.4ได้กำลังใจในการทำงานมากขึ้นค่ะ

   2.5ได้เห็นรอยยิ้มและคราบนำตาของผู้เข้าร่วมสัมมนา

   2.6ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพื้นที่ค่ะ

3.สิ่งที่ไม่ได้ตามคาดหวัง

   3.1การพูดและยอมรับความจริง (ในบางประเด็น)

   3.2ความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (ในบางกลุ่ม  บางคน)

4.สิ่งที่จะทำต่อไป

   4.1ทำงานต่อตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

   4.2หาความรู้  เทคนิค  ทักษะ  เพิ่มมากขึ้น

   4.3ทำใจให้ยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

   4.4ทำให้กลุ่ม/ชุมชนเกิดการเรียนรู้  พึ่งตนเองได้  ต้องทำให้คนทำงานเก่ง  เสียสละ

5.ข้อเสนอแนะ

    อยากให้มีเวลาในการสัมมนาเพิ่มมากขึ้น

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)