ของดี

กล้วย กล้วย ส้ม ส้ม

     เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ผู้ที่ดื่มสุรามักจะตั้งใจดื่มแต่สุราเพียงอย่างเดียว  ข้าว ปลา อาหาร  มักจะรับประทานน้อย  บางคนไม่รับประทานเอาเสียเลย  ทำให้ผู้ดื่มสุรามักจะขาดสารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกาย  ผู้ดื่มสุราบางคนขาดเกลือแร่ชนิดหนึ่ง คือ  โปรแตสเซียม  ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะที่ขาได้  ดังนั้นทางตึกมรกตจึงถือปฏิบัติว่า  ผู่ป่วยสุราที่เข้ารับการบำบัดรักษา  7  วันแรก  ต้องเบิกกล้วยหรือส้ม  ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีโปแตสเซียมสูง  ให้ผู้ป่วยรับประทานวันละ  1  มื้อ  มื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้  หลังจากครบ  7  วันแล้ว  ก็จะแนะนำให้ญาติของผู้ป่วย  ซื้อกล้วยหรือส้มมาให้ผู้ป่วยรับประทานต่อขณะบำบัดรักษา และเมื่อกลับไปอยู่บ้าน

     ทางตึกมรกตไม่สงวนลิขสิทธิ์ผู้ที่มีโอกาสให้บริการผู้ป่วยสุรา  สามารถนำแนวทางของตึกมรกตไปใช้ได้นะคะ/ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)