สูตรความสำเร็จ

ได้มีโอกาสอ่าน สูตรสู่ความสำเร็จ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครกันนะช่างคิดได้แต่ก็น่าสนใจดี เค้าว่า

สูตรสู่ความสำเร็จ

                       ถ้า   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

                       มีค่าเท่ากับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 ตามลำดับ  แล้วจะพบว่า......

 

 1)   H+A+R+D+W+O+R+K   = 8+1+18+4+23+15+18+11  = 98%

 

                    HARD WORK     หรือ    ทำงานหนัก    มีค่าเท่ากับ    98 %

 

 2)    K+N+O+W+L+E+D+G+E  =  11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

 

                    KNOWLEDGE     หรือ    ความรู้ มีค่าเท่ากับ     96 %

 

 3)     L+O+V+E=12+15+22+5  = 54%

 

                    LOVE     หรือ      ความรัก    มีค่าเท่ากับ  54 %

 

 4)     L+U+C+K   = 12+21+3+11    = 47%

 

                    LUCK   หรือ    โชค      มีค่าเท่ากับ 47 %

 

 

          Q ;     ไม่มีสิ่งใดที่มีค่า 100 % เลยหรือ !!! แล้วสิ่งใดที่มีค่าเท่ากับ  100 %

 

                   - ใช่เงินหรือเปล่า ?……… .... ..... ไม่ใช่ !!!!!

 

                   - ความเป็นผู้นำหรือเปล่า ? ……… ไม่ใช่ !!!!!

 

 

         Q ;      แล้วอะไรล่ะ ?

 

        Ans. ; A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

 

                   ATTITUDE   หรือ    ทัศนคติ นั่นเอง ที่มีค่าเท่ากับ 100 %

 

 

   ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ ทุกปัญหามีทางออก . . บางทีแค่เพียงแต่เราเปลี่ยน   " ทัศนคติ "   ของเราเสียใหม่เท่านั้นเอง มีเพียงแต่ ทัศนคติ ของเราเท่านั้น     ที่จะเป็นตัวนำทาง     ไปสู่ความสำเร็จในชีวิต และงานที่ทำ

 

                    ความคิด  &  ทัศนคติ   สุดท้าย ....   ลงมือทำ

                                       สำเร็จแน่นอนเห็นด้วยเหมือนกันหรือไม่คะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันละนิด วันละน้อยความเห็น (0)