ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ

    วันนี้กองกิจการนิสิต ได้ประสานงานเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการ รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ เมื่อได้เห็นหน่วยงานกระตือรือร้นและให้ความสำคัญ ในการจัดทำรายงานการควบคุมฯ ให้

ถูกต้องตามระเบียบ และจะได้ระดับคะแนนดีกว่าครั้งที่ผ่านมา เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน  พร้อมและยินดีที่จะให้คำแนะนำการจัดทำรายงานฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2549 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่กองกิจการนิสิตนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุทัยรัตน์ความเห็น (2)

wichit.c
IP: xxx.28.35.245
เขียนเมื่อ 

เริ่มจะเห็นแววของ km ในการก้าวไปสู่ LO แล้วครับ ยินดีด้วยครับ

วิชิต

Audit 1
IP: xxx.151.140.121
เขียนเมื่อ 

     นับเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่กองกิจการนิสิต ต้องการให้หน่วยตรวจสอบภายใน มมส. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ข้อ 6 นับว่าเป็นหน่วยงานที่ สอง ต่อจาก คณะเทคโนโลยี

     หน่วยงานภายใน มมส. อื่น ๆ หากประสงค์จะให้ หน่วยตรวจสอบภายใน ไปเป็นวิทยากรให้ความช่วยเหลือในเรื่อง

ดังกล่าว  จงอย่านิ่งเฉยนะครับ  รีบ ๆ จองคิวกันมาได้ ช้าไปจะไม่ทันกาล นะครับ จะบอกให้